Kulturna baština u Dobrinju

Kulturna baština u Dobrinju

 • Dobrinj

 • Vrsta znamenitosti: Ostale znamenitosti

 • Na Dobrinjskoj placi, ispod zanimljive konjske glave, možete vidjeti dva otvora u kamenu...
 • Dobrinj, Dobrinj 79

 • Vrsta znamenitosti: Ostale znamenitosti

 • Klesarsko je djelo nepoznatog autora nastalo 1738. godine, a predstavlja muško lice...
 • Dobrinj

 • Vrsta znamenitosti: Ostale znamenitosti

 • Na početku stepeništa koje s Dobrinjske place vode u park (Jardin) nalazi se zanimljiva kamena figura...
 • Dobrinj

 • Vrsta znamenitosti: Ostale znamenitosti

 • Gumna su okrugla, otvorena suhozidna zdanja u kojima se vršilo žito. U dobrinjskom kraju ih je sačuvano nekoliko...

Dolova

U blizini Dobrinja

Dolova

U blizini Dobrinja

 • Dobrinj

 • Vrsta znamenitosti: Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

 • Napušteno selo Dolova nalazi se između Krasa i Dobrinja, a prvi se put spominje još 1780. g...

Crkva sv. Jurja u Krasu

U blizini Dobrinja

Crkva sv. Jurja u Krasu

U blizini Dobrinja

 • Kras

 • Vrsta znamenitosti: Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

 • Djelomično sačuvana crkva potječe iz srednjeg vijeka, a građena je u romaničkom stilu. O njenoj gradnji svjedoči glagoljska darovnica iz 1230. godine...
 • Dobrinj, Dobrinj 82

 • Vrsta znamenitosti: Muzeji, galerije, etnografske zbirke...

 • U samom središtu Dobrinja, u nekadašnjoj kući moreplovca Franje Vuškovića, Peter Infeld je 90-tih godina 20 st. otvorio galeriju...

Crkva sv. Petra u Gabonjinu

U blizini Malinske

Crkva sv. Petra u Gabonjinu

U blizini Malinske

 • Gabonjin

 • Vrsta znamenitosti: Crkve, samostani, kapele

 • U blizini Dobrinja, nalazi se selo Gabonjin. Osim ugodne rekreacije, zanimljiva edukativna šetnja dvjestotinjak metara dugom stazom uz brežuljak...
 • Dobrinj

 • Vrsta znamenitosti: Crkve, samostani, kapele

 • Župna crkva sv. Stjepana koja se prvi put spominje kad i samo mjesto, 1100. godine, nekoliko je puta pregrađivana, a prema glagoljskom natpisu...

Crkva sv. Vida

U blizini Dobrinja

Crkva sv. Vida

U blizini Dobrinja

 • Sveti Vid Dobrinjski

 • Vrsta znamenitosti: Crkve, samostani, kapele

 • Nedaleko Dobrinja, u mjestu Sv. Vid, nalazi se istoimena crkva s lijepim kamenim zvonikom na koju su ponosni i Dobrinjci i Vrbničani...

Mlin na Rakoviku

U blizini Dobrinja

Mlin na Rakoviku

U blizini Dobrinja

 • Dobrinj

 • Vrsta znamenitosti: Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

 • Nekada davno prostor Dobrinjštine ponosio se velikim brojem mlinova. Danas su svi oni zapušteni i obrasli šumom...

Crkva sv. Helene pored Tribulja

U blizini Dobrinja

Crkva sv. Helene pored Tribulja

U blizini Dobrinja

 • Tribulje

 • Vrsta znamenitosti: Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

 • Vozeći se cestom između Rasopasnog i Solina imate priliku stati pored ceste te, kratkom šetnjom, posjetiti ostatke crkve sv. Helene, zaštitnice siromaha...

Vela Gromača pored Krasa

U blizini Dobrinja

Vela Gromača pored Krasa

U blizini Dobrinja

 • Kras

 • Vrsta znamenitosti: Ostale znamenitosti

 • U blizini Krasa, najvišeg naselja na otoku Krku, mnogobrojne oznake uputit će vas prema Veloj Gromači...
 • Dobrinj

 • Vrsta znamenitosti: Crkve, samostani, kapele

 • U narodu je poznata i pod imenom crkva sv. Antuna, a njenu unutrašnjost krasi niz slika iznad oltara koje prikazuju pakao, čistilište i raj...

Kako doći