Crkva sv. Helene pored Tribulja

Crkva sv. Helene pored Tribulja

U blizini Dobrinja

Vozeći se cestom između Rasopasnog i Solina imate priliku stati pored ceste te, kratkom šetnjom, posjetiti ostatke crkve sv. Helene, zaštitnice siromaha. Prateći oznake po putiću za nekih 15 minuta hoda naići ćete na ostatke ove crkve iz 14. stoljeća. Crkva se posljednji puta spominje u kanonskoj vizitaciji iz 1780. Godine, a već 1827. je u ruševnom stanju.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju