Crkva sv. Jurja u Krasu

Crkva sv. Jurja u Krasu

U blizini Dobrinja

Djelomično sačuvana crkva potječe iz srednjeg vijeka, a građena je u romaničkom stilu. O njenoj gradnji svjedoči glagoljska darovnica iz 1230. godine, a u njoj je bratovština sv. Jurja djelovala do 1570. Obzirom da nisu pronađeni tragovi pregradnje, pretpostavlja se da je u izvornom obliku ostala do 18. stoljeća kad je napuštena.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju