Crkva sv. Stjepana u Dobrinju

Crkva sv. Stjepana u Dobrinju

Župna crkva sv. Stjepana koja se prvi put spominje kad i samo mjesto, 1100. godine, nekoliko je puta pregrađivana, a prema glagoljskom natpisu proširena je 1510. godine, te sadrži elemente kasne gotike i baroka. Prvotno jednobrodna crkva, spajanjem s bočnim kapelama postala je trobrodna u XVIII. stoljeću.

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju