Gumna u Dobrinju

Gumna u Dobrinju

Gumna su okrugla, otvorena suhozidna zdanja u kojima se vršilo žito. U dobrinjskom kraju ih je sačuvano nekoliko, a ima ih i na drugim dijelovima otoka Krka. Gumna stoje kao spomenici težačkom načinu života koji se pripisuje ondašnjim stanovnicima otoka.

Ostale znamenitosti

Pokrenite navigaciju