Vela Gromača pored Krasa

Vela Gromača pored Krasa

U blizini Dobrinja

U blizini Krasa, najvišeg naselja na otoku Krku, mnogobrojne oznake uputit će vas prema Veloj Gromači. Međutim, na navedenoj lokaciji naići ćete na gomilu, odnosno prapovijesni nadgrobni humak. Veličinu ovakvih nadgrobnih humaka određivao je status pokapane osobe.

Ostale znamenitosti

Pokrenite navigaciju