Mlin na Rakoviku

Mlin na Rakoviku

U blizini Dobrinja

Nekada davno prostor Dobrinjštine ponosio se velikim brojem mlinova. Danas su svi oni zapušteni i obrasli šumom, a jedan od njih je mlin na Rakoviku. Među ostatcima mlina i dalje je vidljivo njegovo kameno mlinsko kolo, te prokopani prolazi koji su služili za kontrolu dotoka vode.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju