Tradicijske mjere u Dobrinju

Tradicijske mjere u Dobrinju

Na Dobrinjskoj placi, ispod zanimljive konjske glave, možete vidjeti dva otvora u kamenu. Radi se o tradicijskim mjerama za žito i ulje kojima se za vrijeme i nakon mletačke vlasti plaćao porez.

Ostale znamenitosti

Pokrenite navigaciju