Kulturna baština u Njivicama

Kulturna baština u Njivicama

  • Njivice

  • Vrsta znamenitosti: Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

  • Ova crkva građena je romaničkim stilom i potječe iz 12. stoljeća. Nalazi se u predjelu Glavah...

Crkva sv. Jurja u Plužinama

U blizini Njivica

Crkva sv. Jurja u Plužinama

U blizini Njivica

  • Njivice

  • Vrsta znamenitosti: Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

  • Pored jezera, na području nekadašnjeg sela Plužine, nalaze se ostaci crkve sv. Jurja. U lapidariju u Omišlju čuva se zaglavni kamen ove crkve s glagoljskom datacijom 1530...

Kako doći