Crkva sv. Jurja u Plužinama

Crkva sv. Jurja u Plužinama

U blizini Njivica

Pored jezera, na području nekadašnjeg sela Plužine, nalaze se ostaci crkve sv. Jurja. U lapidariju u Omišlju čuva se zaglavni kamen ove crkve s glagoljskom datacijom 1530. Ovdje je bila bratovština sv. Jurja, a već je 1603. g. crkva napuštena.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju