Crkva sv. Kvirina pored Njivica

Crkva sv. Kvirina pored Njivica

Ova crkva građena je romaničkim stilom i potječe iz 12. stoljeća. Nalazi se u predjelu Glavah nekoliko stotina metara od ceste koja vodi iz Njivica u Omišalj. Pripadala je obitelji Antončić, a prema zapisima crkva je napuštena već 1659. g. Pročelje joj je urušeno, ali apsida i bočni zidovi su sačuvani gotovo u cijelosti.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju