Crkva sv. Nikole na Ogrulu

Crkva sv. Nikole na Ogrulu

U blizini Vrbnika

Jugoistočno od Vrbnika, u uvali Ogrul, nalaze se ostatci crkve sv. Nikole. Ova jednobrodna crkva sagrađena je u 6. stoljeću, a karakteristična je po apsidi izbočenoj prema istoku.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju