Paprate pored Risike

Paprate pored Risike

U blizini Vrbnika

Nedaleko od Vrbnika možete naići na ostatke starih napuštenih kuća koje su danas poznate kao Grmovićevo Selo. Velike paprati koje okružuju kuće služile su kao inspiracija za ime Paprate. Zbog velikih podnih ploča te ostatka kamenih konzola koje strše iz pročelja kuća možemo zaključiti da su ove kuće pripadale nekim nepoznatim imućnim krčanima.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju