Kapela sv. Martina u Vrbniku

Kapela sv. Martina u Vrbniku

U ulici koja vodi prema Placi Vrbničkog statuta nalazi se kapelica sv. Martina. Glagoljski natpis na bočnom zidu govori nam da je kapelicu dao sagraditi pop Martin Vitezić 1561. godine. Glagoljska ploča na pročelju postavljena je u spomen doktoru Vinku Viteziću, zastupniku hrvatskog naroda u bečkom parlamentu, koji je obnovio kapelicu, a 1904. godine je u njoj i pokopan.

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju