Crkva sv. Kršovana (Krševana) pored Garice

Crkva sv. Kršovana (Krševana) pored Garice

U blizini Vrbnika

Romaničkog je tipa gradnje i vjerojatno potječe iz 12. ili 13. st. Do nje vodi obilježena pješačka staza, a smještena je na brdašcu visine 255 m s kojeg se pruža lijepi pogled na vrbničko polje i more.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju