Crkva sv. Duha – Gradec

Crkva sv. Duha – Gradec

U blizini Vrbnika

Uz Frankopanski kaštel Gradec nalaze se ostaci kapele sv. Duha. Pretpostavlja se da je to crkva sv. Nikole koju je 1323. sagradio knez Nikola, a čiji je titular izmijenjen u 16. stoljeću. Još 1508. g. svećenici iz Vrbnika svake su nedjelje ovdje služili misu, ali izgleda da je u prvoj polovici 16. st. napuštena jer je prema vizitaciji iz 1565. bila u ruševnom stanju.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju