Kapela sv. Antuna Padovanskog u Vrbniku

Kapela sv. Antuna Padovanskog u Vrbniku

U ulici koja povezuje trgove Škujicu i Placu naići ćete na kapelu sv. Antuna Padovanskog. Sagradili su je 1671. godine četiri vrbnička svećenika te su odredili da ona njihovom rodu pripada do petog koljena, a poslije da prelazi na bratovštinu sv. Antuna Padovanskog.

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju