Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari u Vrbniku

Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari u Vrbniku

Crkvu sv. Ivana Krstitelja je 1322. godine sagradio vrbnički fratar Damjan kao sjedište istoimene bratovštine svećenika. Njenu unutrašnjost krasi oltarna pala koja prikazuje krštenje Ivana Krstitelja na rijeci Jordan.

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju