Crkva sv. Marka (Sveti Marek) pored Risike

Crkva sv. Marka (Sveti Marek) pored Risike

U blizini Vrbnika

Na poluotoku se nalaze ostaci crkvice po kojoj je ovaj prostor i dobio ime. Jedna od rijetkih pješčanih plaža na otoku Krku nalazi se uz poluotočić sv. Marek.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju