Crkva sv. Mavra pored Solina

Crkva sv. Mavra pored Solina

U blizini Dobrinja

Ispod Dobrinja, a iznad Solina smješteni su, šumom okruženi, ostatci crkve sv. Mavra. Crkva se prvi put spominje 1597. godine te se navodi kako je pripadala redu Franjevaca iz Krka, a bila je okružena brojnim pašnjacima i vinogradima.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju