Crkva sv. Ivana Krstitelja pored Sužana

Crkva sv. Ivana Krstitelja pored Sužana

U blizini Dobrinja

U šumovitom predjelu, u blizini Sužana, nalazi se crkva sv. Ivana Krstitelja. Sagrađena je u 14. stoljeću te je najstarija crkva na području Sužana. Bila je u zadužbini kneza Ivana Frankopana koji ju je kasnije darovao svojemu slugi iz Omišlja, a sama zgrada crkve nedavno je obnovljena.

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju