Crkva svih svetih u Sužanu

Crkva svih svetih u Sužanu

U blizini Dobrinja

Izgrađena je 1514. godine pod patronažom bratovštine Svih Svetih, a mise su se u njoj služile do 1927. kada je izgrađena nova seoska crkva Majke Božje od Zdravlja. Crkva je u prošlosti nekoliko puta dograđivana, a uz nju je postojalo i groblje, te su vidljivi i ostaci manje građevine. Danas je nažalost napuštena, ali predstavlja petstoljetnu tradiciju koju vrijedi posjetiti.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju