Crkva sv. Petra pored Čižića

Crkva sv. Petra pored Čižića

U blizini Dobrinja

Na lokalitetu sv. Petar, koji obuhvaća i istoimeni zaljev, najistaknutije mjesto zauzimaju ostaci crkvice sv. Petra. Crkva se prvi put spominje u srednjem vijeku, u dokumentu kneza Ivana Frankopana iz 1465. g. Građena je u nekoliko faza, a pretpostavlja se da je već u 18 st. bila u ruševnom stanju. Ovaj lokalitet se nalazi na stazi koja vodi do ostataka sela Šugare koje je napušteno u 19. st.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju