Plaže u Staroj Baški

Plaže u Staroj Baški

 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, oblutci
 • Dimenzije: dužina 85 m, širina 8 m
 • Pristup: plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 130 m, širina 9 m
 • Pristup: plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 420 m, širina 11 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 120 m, širina 9 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 200 m, širina 20 m
 • Pristup: pješice
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 130 m, širina 25 m
 • Pristup: plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, hridi
 • Dimenzije: dužina 140 m, širina 8 m
 • Pristup: biciklom, pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, hridi
 • Dimenzije: dužina 60 m, širina 9 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, kamenje
 • Dimenzije: dužina 260 m, širina 10 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 70, širina 8 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 90 m, širina 7 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 130 m, širina 10 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 120 m, širina 10 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 80 m, širina 15 m
 • Pristup: plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 130 m, širina 10 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 85 m, širina 10 m
 • Pristup: automobilom - neasfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 60 m, širina 9 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 140 m, širina 7 m
 • Pristup: pješice
 • Stara Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 110 m, širina 15 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice, plovilom

Kako doći