Arheološki lokalitet Mir

Arheološki lokalitet Mir

U blizini Stare Baške

Nedaleko od puta koji vas od Stare Baške vodi prema plaži Zala nalazi se lokalitet Mir. Radi se o ostatcima rimskih termi iz razdoblja između 4. i kraja 6. stoljeća.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju