Mali i Veli Kaslir

Mali i Veli Kaslir

U blizini Punta

Na putu od Punta prema Staroj Baški vidljivi su ostatci gradina Malog i Velog Kaslira. To su bile utvrde koje su izgradili Iliri kako bi lakše obranili svoja naselja i od tud potječe naziv Kaslir, tj. utvrda. Ostatci ovih utvrda, te ilirski grobovi u okolici Punta, dokaz su dolaska Ilira na Krk najkasnije 400 godina prije Krista.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja