Crkva sv. Nikole na rtu Negrit

Crkva sv. Nikole na rtu Negrit

U blizini Punta

Južno od Punta, na rtu Negrit ili Tranjevo, kako ga nazivaju stanovnici Punta, nalaze se ostaci crkve sv. Nikole iz 13. st. Neki izvori tvrde da je uz crkvu bio i samostan.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju