Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

U blizini Punta

Ostaci romaničke crkvice sv. Jurja nalaze se nekoliko kilometara južno od Punta na lokalitetu Mala Kras. Slično kao i kod lokaliteta na Kanajtu (Crkva sv. Petra), i ova je crkva nastala na temeljima kasnoantičkog zdanja koje je u 6 st. preuređeno u crkvu. Sadašnja građevina, iz 12 ili 13. st. nešto je manja, a oko crkve su pronađeni ostaci grobova iz razdoblja prve faze sakralne građevine.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju