Arheološki lokalitet sv. Petar u Puntu

Arheološki lokalitet sv. Petar u Puntu

Iznad marine u Puntu, na području pod nazivom Kanajt, pronađeni su ostaci sakralnih građevina zanimljive konfiguracije. Postojeće zdanje iz kasne antike je u 6. st. djelomično preuređeno u crkvu. U gabaritima te crkve je u ranom srednjem vijeku izgrađena nova, nešto manja, crkva s dvije apside. Potom se u razdoblju romanike, između 12. i 13. st., unutar gabarita te (manje) crkve gradi još manja crkva. Na tom mjestu crkva je stajala do 19 st. kada je, za potrebe kultivacije tla, potpuno uništena.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju