Mletačka utvrda Maltempo pored Omišlja

Mletačka utvrda Maltempo pored Omišlja

Na rtu Vošćica nalazi se mletačka utvrda Maltempo koja se na starim mletačkim kartama spominje pod nazivom Utvrda sv. Marka. Mlečani su utvrdu sagradili na ključnome položaju, tamo gdje je udaljenost između otoka Krka i kopna najmanja, te su tako imali potpunu kontrolu nad pomorskim prometom.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju