Arheološki lokalitet Mohorov pored Omišlja

Arheološki lokalitet Mohorov pored Omišlja

U uvali Blatna, u blizini Omišlja, nalaze se ostatci kasnoantičke građevine. Iako se do nedavno vjerovalo da se radi o ostatcima crkve, nova istraživanja pokazala su da je riječ o građevini naseobinskog tipa, odnosno kući za jednu ili više obitelji. Lokalitet je napušten prije kraja 8. stoljeća, a vrijedi i spomenuti da je na ovom području pronađen i bizantski zlatnik cara Teodozija II.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju