Bizantska utvrda na otočiću Sv. Marko

Bizantska utvrda na otočiću Sv. Marko

U blizini Omišlja

Na otočiću Sveti Marko, pored Krčkog mosta, nalaze se ostaci bizantskog castruma (utvrde). Na tom je mjestu utvrda imala taktičku poziciju i nadzirala potencijalne napade s kopna kao i priobalni pomorski pravac. Mlečani su dio castruma koristili do 16. st. kao promatračnicu. Neki izvori navode da su tu bile i crkve sv. Martina i sv. Ivana Zlatoustog. Obzirom da je otočić Sv. Marko zaštićeno područje, nažalost ostatke utvrde nije moguće razgledati.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju