Plaže u Malinskoj

Plaže u Malinskoj

 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 100, širina 10 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice, plovilom
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 200 m, širina 10 - 30 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice, plovilom
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 500 m, širina 30 m
 • Pristup: biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 200 m, širina 30 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 130 m, širina 12 m
 • Pristup: automobilom, biciklom, pješice, plovilom
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton, hridi
 • Dimenzije: dužina 40 m, širina 5 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton, hridi, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 400 m, širina 10 - 50 m
 • Pristup: biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, hridi, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 250 m, širina 30 m
 • Pristup: biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, hridi
 • Dimenzije: dužina 100 m, širina 8 m
 • Pristup: biciklom, pješice, plovilom
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 150 m, širina 30 m
 • Pristup: automobilom, biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton, hridi
 • Dimenzije: dužina 300 m, širina 10 - 40 m
 • Pristup: biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton, hridi
 • Dimenzije: dužina 400 m, širina 20 - 30 m
 • Pristup: biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 200, širina 10 - 30 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Malinska

 • Vrsta: šljunak, beton
 • Dimenzije: dužina 180 m, širina 15 m
 • Pristup: automobilom, biciklom, pješice, plovilom

Kako doći