Miholjice

Miholjice

U blizini Malinske

Jedna od kuća naselja Miholjice nalazi se uz samu glavnu prometnicu otoka Krka, neposredno prije ulaza u Malinsku. Zađete li dublje u šumu, naići ćete na još nekoliko kuća koje su sačinjavale ovo naselje. Vjeruje se da je malarija uzrokovala napuštanje sela tijekom 19. stoljeća.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju