Sršići

Sršići

U blizini Malinske

Selo Sršići prvi put se spominje u 15. st. u darovnici kneza Ivana Frankopana. Nalazi se oko 2 km istočno od Malinske, a do njega vas vodi obilježena pješačka staza. Osim ostataka kuća, suhozida i gumna, u selu je i obnovljena crkvica iz 17. st. U 70-im godinama 20. st. selo je potpuno napušteno.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju