Kapela sv. Nikole u Strilčićima

Kapela sv. Nikole u Strilčićima

U blizini Malinske

Nedaleko naselja Strilčići, pored ceste koja vodi prema trajektnom pristaništu Valbiska, u šumarku ćete naići na ostatke kapele sv. Nikole. Sagrađena je u gotičkom stilu u 14. ili 15. stoljeću. Obnovljena je u 18. stoljeću, a različiti stilovi gradnje vidljivi su na ostacima zidova. Južni zid i zidovi svetišta još nose tragove zidnog slikarstva.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju