Staro groblje i zvonik crkve sv. Apolinara

Staro groblje i zvonik crkve sv. Apolinara

U blizini Malinske

Samotno danas stoji zvonik crkve sv. Apolinara koja se prvi put spominje 1153. godine. Nekada je ovdje bilo središte ovoga kraja koje je opustjelo zbog malarije. Na zvoniku se vide tragovi gdje je nekada stajala crkva koja je razgrađena i preseljena u novo središte, u Bogoviće.

Sv. Apolinar se nalazi na trasi dubašljanskih izletničkih staza, te vas do njega usmjeravaju putokazi od Porta prema križu na Fumku ili preko sela Turčić.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju