Arheološki lokalitet Cickini

Arheološki lokalitet Cickini

U blizini Malinske

U blizini Malinske, u gustoj šumi iznad glavne ceste koja vodi od Omišlja prema Krku, nalazi se važan arheološki lokalitet nazvan Cickini. Prema procjenama stručnjaka ranokršćanski crkveni kompleks datira iz razdoblja između V. i VII. stoljeća.

U sklopu kompleksa nalaze se crkva, ostaci nekoliko objekata, a ističe se krsni zdenac. Tijekom istraživanja koje je započelo tek 2002. godine otkriveni su brojni ostaci poput kapitela nosača grede oltarne pregrade iz V. stoljeća i dijela ploče s oltarne pregrade iz VI. stoljeća.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju