Crkva sv. Kvirina u gradu Krku

Crkva sv. Kvirina u gradu Krku

Uz katedralu je u XII. stoljeću izgrađena rijetka, i u ovim krajevima jedinstvena, katna romanička crkva.

Na katedralu se prislanja ranoromanička crkva sv. Kvirina, zaštitnika grada (na istoimenom trgu). Neobična crkva izgrađena od bijelog lokalnog kamena jedinstvena je na širim prostorima zbog svoje dvije razine (prizemlje i kat), pa se tako u donjem dijelu nalazi crkva posvećena sv. Margareti, dok je iznad nje crkva posvećena sv. Kvirinu. Bila je to trobrodna (sada dvobrodna) crkva čiji je jedan brod pretvoren u ulicu (prolaz).

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju