Crkva sv. Dunata u Korniću

Crkva sv. Dunata u Korniću

U blizini grada Krka

Crkvica kraj koje treba zastati...

Iako je uz samu cestu, a možda baš zato, zbog brzine prolaska često se i ne primijeti izniman primjerak ranoromaničkog graditeljstva. Na putu od Krka prema Puntu, na samom dnu Puntarske uvale stoji crkvica sv. Dunat (Donat). Izgrađena je negdje u XII. stoljeću, a izvana joj nedostaje obloga od klesanog kamena. Crkva ima veliki značaj te je jedan od najpoznatijih sakralnih spomenika na hrvatskoj obali, zajedno s crkvama u Zadru i Ninu.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja, Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju