Lizer pored grada Krka

Lizer pored grada Krka

Nedaleko od ulaza u grad Krk, u blizini karting staze, nalazi se jedno od nekoliko raštrkanih imanja iz nekadašnjeg naselja Lizer.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju