Kapela sv. Anastazije pored Vrha

Kapela sv. Anastazije pored Vrha

U blizini grada Krka

Sjeverozapadno od grada Krka, između sela Kosići i Salatići, možete naići na ostatke kapele sv. Anastazije. Na ovome se području nalazilo selo Brajde čiji su se stanovnici služili kapelom. Prvi puta se spominje 1338. godine u Vatikanskom dokumentu vezanom za plaćanje poreza, a napuštena je početkom 19. stoljeća.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju