Mala vrata u gradu Krku

Mala vrata u gradu Krku

Prvotno su se nalazila u bedemima biskupskog dvora i bila su južni kraj Karda (glavnog komunikacijskog pravca u smjeru sjever-jug). Premještena su tijekom 14. st. zbog dogradnje biskupskog dvora. Pred Malim vratima koja su služila ribarima za ulazak u grad bilo je smješteno privezište.

Ostale znamenitosti

Pokrenite navigaciju