Kapela sv. Silvestra pored Lakmartina

Kapela sv. Silvestra pored Lakmartina

U blizini grada Krka

Osim urušenih zidova kapele sv. Jakova, među ostatcima starih naselja Vela i Mala Ponikva možemo pronaći i ostatke kapele sv. Silvestra. Ta kapela imala je oznaku kuratne crkve što znači da su se u njoj odvijala misna slavlja te da je ona imala svojega kurata (kapelana).

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju