Gradina Zagradine

Gradina Zagradine

U blizini grada Krka

Gradina se nalazi  iznad jezera Ponikve, sjeverno od grada Krka. Zidine ove gradine su dugačke nekoliko stotina metara, a širine od 3 do 4 m. Nema podataka o tome tko ju je i kada sagradio. Arheološki nalazi iz jedne od gomila koje ju okružuju mogu se naći u zbirci muzeja na Košljunu.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju