Kapela sv. Jakova pored Lakmartina

Kapela sv. Jakova pored Lakmartina

U blizini grada Krka

Na putu od Krka prema Krasu, na mjestu gdje su se nekada nalazila naselja Vela i Mala Ponikva, skrivaju se ostatci kapele sv. Jakova te kapele sv. Silvestra. Kapela sv. Jakova napuštena je kada i naselje, a vjeruje se da je razlog tome bila pojava malarije u obližnjem jezeru. Kasnije su stanovnici krenuli graditi novu crkvu sv. Jakova u Korniću te su za oltar iskoristili ostatke kamenog oltara iz kapelice sv. Jakova.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju