Trg glagoljaša u gradu Krku

Trg glagoljaša u gradu Krku

Nalazi se na najvišoj točki povijesne jezgre grada Krka. Odmah do trga bila su sjeverna (gornja) gradska vrata koja su još u doba starog Rima imala funkciju glavnog ulaza u grad. Na trgu glagoljaša su tri crkve - Sv. Franje, Majke Božje od zdravlja i Sv. Marije anđeoske, a nekoć je bilo čak četiri samostana od kojih dva postoje još i danas - franjevački i samostan benediktinki. Iz tog razloga ovaj dio grada ima nadimak „mali Vatikan“. Arheološkim istraživanjima pronađeni su tragovi nastanjivanja još iz željeznog doba kad su ovdje živjeli Liburni.

Ostale znamenitosti

Pokrenite navigaciju