Krčki bedemi

Krčki bedemi

U gradu Krku

Krči bedemi sačuvani su gotovo u cijelosti, a njihovi najstariji dijelovi sežu daleko u prošlost. Najstariji dijelovi su arheološkim istraživanjima datirani u 3. st. pr. Kr. Ti su dijelovi suho zidani megalitski blokovi, a prethode rimskom stilu gradnje. O starosti zidina svjedoči i natpis iz 1. st. pr. Kr. koji spominje obnovu zidina prapovijesnog grada Krka koji je u to doba nosio naziv Curicta. Slojevitost gradnje zidina moguće je vidjeti u kući Perossi (caffe bar Volsonis). Današnje zidine su uglavnom nastale u 14. i 15. stoljeću. Od kula, koje su na zidinama postojale još u antičko doba, danas su vidljive one iz srednjeg vijeka i iz doba renesanse. Sastavni dio bedema je i Frankopanski kaštel izgrađen u nekoliko faza od 12. do 18. st.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja