Crkva sv. Marije od Izvora u gradu Krku

Crkva sv. Marije od Izvora u gradu Krku

U kampu Ježevac, na jugozapadnoj strani Grada Krka, na maloj uzvisini nalaze se ostaci srednjovjekovne crkvice. Po stilu gradnje smještena je u 12. ili 13., ali postoje naznake da bi mogla biti iz 11. st. Pored crkve su ostaci zvonika koji je, obzirom na položaj, vjerojatno imao i funkciju uzbunjivanja u slučaju napada s mora. Iza crkve, pored apside, je u stijeni otkrivena jama koja je služila kao zdenac. Pretpostavlja se da je otud i naziv ove crkve sv. Marija od Izvora. U lokalnoj tradiciji postoji i legenda o tome kako je, sklanjajući se od oluje, ovdje boravio sv. Franjo te svoja učenja prenio na lokalnog pustinjaka. To se smatra začetkom franjevačkog reda u gradu Krku.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju