Rimski mozaik

Rimski mozaik

U gradu Krku

Grad Krk imao je dvoje antičkih termi. Prve su one na čijim je temeljima nastala katedrala, a druge su pronađene prilikom adaptacije prizemlja kuće u kojoj se nalazi kafić „Mate” u Ribarskoj ulici koja povezuje mala gradska vrata i Velu placu. Terme su u svoje doba bile uz glavnu ulicu koja danas, zbog kasnije izgrađenih kuća, skreće prema Veloj placi, dok je u antici vodila ravno prema forumu.

Mozaik je dobro očuvan i prikazuje morsku mitološku scenu. U središtu je Triton oko kojega plešu dupini i ostala morska bića. Nastao je u I. stoljeću, u isto vrijeme kada i terme koje se nalaze pod katedralom. Kasna antika donosi neke preinake na prvotno izgrađenim termama, te je u IV. stoljeću na istom mjestu podignuta nova zgrada.

Ostale znamenitosti

Pokrenite navigaciju